Välkommen till Wij Gammelgård

Varmt välkomna till Wij Gammelgård som ligger mitt i Hölö bara några hundra meter från motorvägsavfarten. Här kan du hyra festlokal om du vill ha bröllop, 50-års fest eller någon annan rolig tillställning. Här kan anordnas teater, marknader, utställningar, dans och andra evenemang.
Det finns en väl tilltagen gräsparkering och busshållsplats precis i närheten. Föreningar i Hölö-Mörkö har under årens lopp arrangerat


Glöm inte att titta på våra fina bilder från arrangemangen på fliken bilder.
Bokning sker på bokningstelefon: 076-141 49 34, skicka gärna ett SMS om vi inte svarar.

Karta

Historik


Wijområdet i Hölö omnämns i skattelängder redan på 1500-talet och mangårdsbyggnaden har anor från 1700-talet.

Södertälje kommun köpte och blev ägare till Wij Gammelgård 1971.

I mars 1982 bildades Wijstyrelsen som representeras av föreningar i Hölö-Mörkö. Under 80-talet började man rusta upp området. Parkering anlades och den gamla ladan som stod där Logen är idag revs och den nya Logen byggdes. Tänkt från början var att den gamla torpargrunden skulle användas till nybyggnationen, men tyvärr var den i för dåligt skick. Allt arbete skedde av frivilliga med hjälp av kunniga hantverkare. Föreningarna och hela bygden ställde upp för Wij Gammelgård som blev en fin samlingsplats för invånarna i Hölö-Mörkö.

Uthyrning


Wij Gammelgård kan hyras för olika tillställningar och familjefester.

Logen: Rekommenderat är 80 - 90 sittande personer vid middagar. Dock har tillställningar förekommit med 125 kuvert.

Maximalt 140 personer få vistas i lokalen enligt brandföreskrifter.

Logens yta är 105 m2 och scenen 26 m2. Köket är 30 m2. Förråd och toaletter är inte inräknade.

Bokning Bokning sker på bokningstelefon: 076-141 49 34 gärna med ett SMS om vi inte svarar.

Lokalhyror
Logen: Hölö Mörkö förening 4 tim, 1.000: -
Hölö Mörkö förening 1 dygn 2.300: -
Privatpersoner 4 tim, 1.500: -
Privatpersoner 1 dygn 3.000: -
I hyran ingår porslin. Priser gäller från och med 2022-08-01 och tillsvidare.

Depositionsavgift 1.000: - ,(privatpersoner). Betalas vid utkvittering av nyckel. Återfås efter städning och återlämnande av nyckel.

Hela hyresbeloppet betalas i förskott.

Nycklar Hämtas efter överenskommelse med bokningsansvarig - telefon 076-141 49 34 .

Städning Hyresgästen ombesörjer själv städning av lokalen och området enligt de städanvisningar som bifogas i hyresavtalet. All städning skall utföras innan hyrestiden gått ut.

Städmateriel Städutrustning finns i städrummet bredvid scenen.

Skador Hyresgästen hålls ansvarig för skadegörelse. Prisnivån överenskommes beroende på skadans omfattning och ev. reparationskostnad.

Styrelse


Styrelsen för Wij Gammelgård består av sju ledamöter. Styrelsen är lokalupplåtare och förvaltar byggnader och området.

Stylelsen arbetar helt ideellt. Kostnader för drift och underhåll bekostas av intäkter från hyror, bidrag, gåvor och sponsring.

Ordförande i styrelsen är Tomas Kullberg.

Bilder - Kommer snart!


Årsmöte - 24 mars 2024


Ladda ner info om årsmötet här

Kontakter


Kontaktperson Styrelsen:
Tomas Kullberg

Telefon: 070-306 65 61

E-post: info@wijgammelgard.se